செல்லாக் காசு

நாள்: டிசம்பர் 20, 2016 நவம்பர் 8ம் தேதி (8/11), இந்த நாள் வரை மட்டுமே 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லும். நாளை முதல் செல்லாது என, நாட்டின் பிரதமர் திரு. மோடி அவர்கள் அறிவித்தார். அன்று இரவு, தாமதமாகத்தான் வீட்டுற்கு வந்தேன். வாட்ஸாப்பில் முதலில் ஒரு செய்தி இது பற்றி… நம்பவில்லை. வழக்கம்போல புரளியாக இருக்குமென்று நினைத்தேன். மீண்டும் அதே செய்தி பலரிடமிருந்து வந்தவுடன் புரிந்துகொண்டேன். மறுநாள் அலுவலகம் வரும்போது வழியில் சில […]